اخذ اعتبار از اداره کل تجهیزات پزشکی

اخذ اعتبار از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت ممیزی و صدور ISO 13485:2016 به اطلاع می رساند ، شرکت ژیک سیستم پس از تائید اداره کل تجهیزات پزشکی امکان ممیزی و صدور گواهینامه برای مشتریان در دامنه کاری تجهیزات پزشکی برای استاندارد ISO 13485:2016 وجود دارد.

جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت خدمات مورد نیاز واحد امور قراردادهای این شرکت در خدمت شما می باشد.

ضمنا” سایت اداره کل تجهیزات پزشکی جهت رویت نام این شرکت www.imed.ir است.