ورژن جدید ISO 50001 با نسخه 2018 منتشر شد

ورژن جدید ISO 50001 با نسخه 2018 منتشر شد

نسخه ISO 50001:2018 در ماه August سال 2018 منتشر شد.

در نسخه جدید استاندارد تغییرات عمده به شرح ذیل می باشد:

  • ایجاد ساختار Structure Level High HLS: در ساختار جدید استاندارد برای ایجاد ارتباط بین ISO 50001 و کسب و کار و تجارت از HLS استفاده شده است و محیط کسب و کار مورد بررسی در سازمان با نظر به ذینفعان و ریسک و فرصت های مرتبط قرار می گیرد. (جهت آشنایی بیشتر میتوانید با مراجعه به قسمت دانلودها این ساختار را دانلود نمایید)
  • تغییر رویکرد نسبت به دامنه کاری، ارزیابی انرژی، عملکرد انرژی، خط مبنای انرژی و برنامه جمع آوری داده های انرژی: جهت آشنایی با ساختار بندهای استاندارد تغییرات یافته و مقایسه آن بر روی لینک یا با مراجعه به قسمت دانلودها این تغییرات را دانلود کنید.در ذیل زمانبندی انتقال از نسخه 2011 به 2018 را مشاهده می کنید.

در صورت داشتن سوالات بیشتر در این مورد ، واحد فنی شرکت منتظر تماس شما می باشد.

تاریخ انتشار:1397/10/03