اعتبار گواهینامه های آکادمی

در تبلیغ در فضای مجازی و اینترنت مشاهده شده است که اعتبار گواهینامه های آموزشی را با مرکز تائید صلاحیت ایران (NACI)

ارتباط می دهند در صورتیکه این مرکز برای ممیزی و صدور گواهینامه های مدیریتی که در صفحه اول آورده شده است (لینک مشاهده) ارتباط دارد و هیچ ارتباطی با آموزش ندارد لطفا دقت فرمایید و فریب تبلیغات را نخورید

کلیه اخبار معتبر فقط از طریق این سایت اطلاع رسانی می شود، و در صورت وجود هرگونه ابهام لطفا با تلفن های موجود در سایت تماس بگیرید