جهت تهیه کتاب با واحد امورقراردادها با شماره 88965114  تماس حاصل فرمایید.

نام کتاب  سیستم مدیریت یکپارچه رضایت مشتری
سال انتشار 1396
نوبت چاپ دوم
قیمت 200،000 ریال 
بهترین