نسخه ISO 50001:2018 در ماه August سال 2018 منتشر شد.

در نسخه جدید استاندارد تغییرات عمده به شرح ذیل می باشد.

– ایجاد ساختار Structure Level High HLS)‏( : در ساختار جدید استاندارد برای ایجاد ایجاد ارتباط بین ISO 50001 و کسب و کار و تجارت از HLS استفاده شده است و محیط کسب و کار مورد بررسی در سازمان با نظر به ذینفعان و ریسک و فرصت های مرتبط قرار میگیرد.

( جهت آشنایی بیشتر میتوانید از روی لینک ذیل با مراجعه به قسمت دانلودها این ساختار را دانلود نمایید )

– تغییر رویکرد نسبت به دامنه کاری ، ارزیابی انرژی ، عملکرد انرژی ، خط مبنای انرژی و برنامه جمع آوری داده های انرژی.

جهت آشنایی با ساختار بندهای استاندارد تغییرات یافته و مقایسه آن روی لینک  یا با مراجعه به قسمت دانلودها این تغییرات را دانلود کنید .

در ذیل زمانبندی انتقال از نسخه 2011 به 2018  را مشاهده می کنید.

 

 

 

در صورت داشتن سوالات بیشتر در این مورد ، واحد فنی شرکت منتظر تماس شما می باشد.

تاریخ انتشار:1397/10/03