جهت تهیه کتاب با واحد امورقراردادها با شماره 88965114  تماس حاصل فرمایید.

نام کتاب  سیستم مدیریت ضایعات
سال انتشار 1394
نوبت چاپ اول
قیمت 125،000 ریال
با ژیک