سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

دیگر به مانند گذشته انرژی کم هزینه نیست بلکه سهم مهمی در قیمت تمام شده خدمات و محصولات دارد و مدیریت لازم جهت مدیریت انرژی می تواند نقش پر رنگی در کنترل هزینه ها و آینده سازمان را بازی کند.


از مهمترین مزایای سیستم مدیریت انرژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • ممیزی وضعیت فعلی مصرف انرژی تجهیزات ، ماشین آلات و مقایسه با خط مبنای استاندارد.
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل جنبه های انرژی و ایجاد راهکارهای لازم جهت مدیریت انرژی.
  • ارتقاء وضعیت ماشین آلات و تجهیزات با ارائه مطلوب تر.
  • کاهش هزینه انرژی مصرفی سازمان.
  • کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات.
50001