سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

 

دیگر به مانند گذشته انرژی کم هزینه نیست بلکه سهم مهمی در قیمت تمام شده خدمات و محصولات دارد و مدیریت لازم جهت مدیریت انرژی می تواند نقش پر رنگی در کنترل هزینه ها و آینده سازمان را بازی کند.

از مهمترین مزایای سیستم مدیریت انرژی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

– ممیزی وضعیت فعلی مصرف انرژی تجهیزات ، ماشین آلات و مقایسه با خط مبنای استاندارد .

– شناسایی و تجزیه و تحلیل جنبه های انرژی و ایجاد راهکارهای لازم جهت مدیریت انرژی .

– ارتقاء وضعیت ماشین آلات و تجهیزات با ارائه مطلوب تر

– کاهش هزینه انرژی مصرفی سازمان .

– کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات