ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری یا آرمی که در عکس مشاهده می کنید توسط این شرکت به شماره های 139850840001018737 برای ژیک سیستم ، 139850840001044865 برای ژیک آکادمی، 139850840001045698 برای ژیک سرت در روزنامه رسمی ثبت شده است .
در صورت رویت استفاده از آرم های فوق یا مشابه سازی آن پیگرد قانونی دارد.