هشدار گواهینامه آموزشی

هشدار گواهینامه آموزشی

در تبلیغ در فضای مجازی و اینترنت مشاهده شده است که اعتبار گواهینامه های آموزشی را با مرکز صلاحیت ایران (Naci) ارتباط می دهند. در صورتیکه این شرکت برای ممیزی و صدور گواهینامه های مدیریتی که در صفحه اول قابل مشاهده است ( لینک مشاهده ) ، ارتباط دارد و هیچ ارتباطی با گواهینامه آموزش یا کنفرانس ندارد. لطفا دقت فرمائید و فریب تبلیغات را نخورید.

کلیه اخبار معتبر فقط از طریق این سایت اطلاع رسانی می شود و در صورت وجود هر گونه ابهام لطفا با تلفن های موجود در سایت تماس بگیرید .