جهت تهیه کتاب با واحد امورقراردادها با شماره 88965114  تماس حاصل فرمایید.

نام کتابسیستم مدیریت ضایعات
سال انتشار1394
نوبت چاپاول
قیمت125،000 ریال