جهت تهیه کتاب با واحد امورقراردادها با شماره 88965114  تماس حاصل فرمایید.

نام کتابسیستم مدیریت یکپارچه
سال انتشار1398
نوبت چاپاول
شاملISO 50001:2018, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 9000:2015
قیمت500،000 ریال