Academy Certification


بررسی گواهینامه های آکادمی


به منظور بررسی اعتبار گواهینامه های آکادمی، لطفا شماره گواهینامه را در کادر زیر وارد نمائید :


توجه

دوره های آکادمی بر اساس مدل و روشهای خاص آکادمی ژیک برگزار می گردد و تحت اعتبار هیچ نهادی مدل آموزشی برگزار نمی گردد و در صورت عدم وجود شماره گواهینامه یا عدم تطبیق اطلاعات مشخص شده با گواهینامه در دست ، این آکادمی هیچ مسئولیتی در قبال گواهینامه که شماره آن جهت استعلام وارد شده است، ندارد .