شکایت و اعتراض از سوی مشتری برای سازمان و شرکت بسیار می تواند خطرناک و پر ریسک باشد بنابراین ختم به رضایت مشتری کردن امری مهم و ضروری است .

در این استاندارد روش برخورد با شکایت و شاکی ، ارزیابی شکایت و کنترل آن در نهایت مختوم کردن آن بررسی و پیاده می شود

پیاده کردن این استاندارد از مهمترین استاندارد  مورد نیازو اثر آن در کوتاه مدت ملموس  است

گرفتاری شرکت ها و سازمان در فرآیند اندازه گیری رضایت مشتری و کارفرما این  است که این فرم ارزیابی چقدر با نیازهای ما تطبیق دارد و چه میزان از مشتری می توان بازخورد گرفت و مشتری تمام حرف هایش را در این فرم بازخورد داده و گرفتاری دیگر آنکه این فرم ها باید چگونه محاسبه و مورد  آمار گیری قرار گرفته است و گرفتاری آخر آنکه تحلیل ها باید چگونه باشد تا بتوان در بهبود مستمر افتاد

این استاندارد در کنار  ISO 10002  راهگشای بزرگی است

هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد. این مدرک طرح کلی اصول و رویه های مدیریت کیفیت را ارائه می نماید، که اجرای آنها مهم بوده و در راستای دستیابی به اهداف کیفیت در پروژه ها دارای اثر زیادی هستند.
این راهنمایی ها برای گستره وسیعی ازشرکت ها و سازمان ها بوده   و در پروژه های مختلفی، از کوچک تا بزرگ, از ساده تا پیچیده, از یک پروژه مستقل تا پروژه ای که جزئی از یک برنامه یا سبد پروژه ها است، کاربرد دارد.

شرکت ها با هزاران زحمت و رقابت ، پروژه ای را برنده می شوند و حالا گرفتاری ها اصلی شروع می شود که با این مبلغ قرارداد و محدودیت های پروژه چطور حداکثر سود و دیگر دستاوردها را از این پروژه استخراج کنیم .

در اینجا چیزی نمی خواهد  جز سیستمی که بتوان مدیریت و کنترل پروژه را از طریق راهبرد و استراتژیک پروژه و اعمال به موقع منابع لازم وارد کرد

این استاندارد راهنمایی بسیار خوب و موثری برای شرکت های پیمانکاری معرفی می کند.

شرکت ها و سازمان ها به دور از جامعه نیستند و بخشی از جامعه و حال تعامل با جامعه شامل کارکنان خود به همراه خانواده آنها ، شهری که در آن کار می کنند،کارهای عام المنفع شرکت و سازمان ، تاثیر و ارتقا فرهنگ ، محیط زیست پیرامون خود و همسایگان و ذینفعان که همه از فعالیت شرکت نفع و زیان می برند.

شرکت ها و سازمان هایی به دنبال این استاندارد می روند که به دنبال تحول و تعالی بوده یا می خواهند ثابت کنند برای مسئولیت اجتماعی خود کارهای ارزنده ای کرده اند

در این استاندارد که بصورت تخصصی سیستم مدیریت کیفیت در قالب نفت ، گاز و پتروشیمی و زنجیره تامین وارد می شود و الزاماتی را مشخص می کند تا انطباق با کارفرمایان نفت و گاز و پتروشیمی حاصل شود و این نوع کارفرمایان اطمینان بیشتری نسبت به پیمانکار خود پیدا می کنند.

در این استاندارد با تدوین نظامنامه ،طراحی و عملیات محصول یا خدمات به همراه برنامه کنترل لازم می باشد

توانایی یک سازمان در عملکرد و پیشرفت تا حد زیادی بستگی به دانش و مهارت افراد آن سازمان و همچنین بستگی به پایگاه دانشی دارد که سازمان ایجاد کرده و مورد استفاده قرار می دهد.

دانش تنها منبعی است که تقلید یا کپی از آن مشکل و یا غیر ممکن است پس چنین منبعی باید محافظت ، بهسازی و مدیریت شود .

از دست دادن سرمایه های فکری در قالب مدیران ، کارکنان دانش مدار , بخشی از واقعیتهای تلخ هر سازمان و در عین حال دلیل اولیه و اصلی اجرای یک سیستم مدیریت دانش است

سازمان هایی که به دنبال مزیت رقابتی هستند به منظور جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه های ناشی از خروج کارکنان واقعی سیستم های را جهت نگهداری و ثبت دانش کارکنان خود ایجاد می کنند

در تمام واحدها و فرآیندهای یک سازمان دانش هایی قابل استخراج و نگهداری وجود دارد در صورت عدم مدیریت دانش , سازمان دچار دوباره کاری و هزینه های زیاد بابت تغییرات و عدم مشخص بودن دستاوردهای قبلی سازمان با مشکلات مشابه برای دیگرکارها و پروژه ها می گردد

دغدغه اصلی شرکت های پس از فرستادن پرسنل خود برای آموزش یا برپایی آموزش اختصاصی در شرکت این است که این آموزش آیا در شایستگی کسی که دوره را گذرانده تاثیر گذاشته است و این ارتقا شایستگی چه کمکی در بهبود و تحول شرکت یا سازمان دارد.پ

این استاندارد بصورت اختصاصی روی ارزیابی شایستگی پرسنل قبل و بعد دوره وارد می شود و با کنترل آموزش های لازم و اجرای درست و اثربخش بودن دوره در نهایت به شایستگی پرسنل ، دوره را متصل می کند.

اين استاندارد براي همه سازمانهايي كه بر اساس مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست فعال ايجاد مي كنند و مي خواهند فعاليتهاي كاريشان را در اين زمينه مستند و قابل اندازه گيري كرده و فرآيندها را به طور مداوم بهبود بخشند كاربرد دارد.

اين سيستم تلفيقي از الزامات مورد نياز در يك سيستم مديريت براي ساماندهي فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي را بيان مي دارد و به همين دليل توسط بسياري از سازمانها به عنوان الگويي مناسب براي توسعه سيستم مديريت بكار گرفته مي شود، البته بايد مد نظر داشت كه الزامات اين مدل با تلفيق با قوانين و مقررات بخشي و فرابخشي و همچنين منطقه اي و كشوري تكميل مي گردد و مي تواند به صورت جزئي تر در چگونگي روشهاي كاري و دستورالعمل هاي وابسته كاملتر گردد به دلیل همين نكته اين مدل در شركتها و سازمانهاي مختلف به صورت هاي گوناگوني تبيين و تعريف شده است و بنا به ضرورت در بعضي از الزامات جزء تر شده است.

قابليت يكپارچه سازي اين سيستم با ديگر سيستمهاي مديريت مثل ISO 9001 كه در بر گيرنده توجهات كيفيتي و ISO14001 كه در بر دارنده توجهات زيست محيطي مي باشد و ISO 45001 كه در بر گيرنده توجهات ايمني و بهداشت صنعتي مي باشد كه به صورت بين المللي مقبوليت يافته اند،از نكات قابل توجه در اين سيستم مي باشد.

ساختار اين مدل در بر گيرنده الزاماتي در خصوص مسئوليت مديريت و تعهد وي نسبت به سيستم، اهداف استراتژيك و خط مشي سازماني، ساختار سازماني و توجه به منابع و چگونگي مستند سازي سيستم، ارزيابي و مديريت جنبه ها و ريسك ها، طرح ريزي، استقرار و پايش، مميزي و بررسي مجدد مي باشد.

بسیار از شرکتها از عمر کاری خود را گذرانده اند و به دستاوردهای زیادی در تجارت خود رسیده و حتی روی برندسازی نیز کار کرده و پیشرفت خوبی رسیده اند . حال فرصت و سوال خوبی است که از خود بپرسند ارزش برند ما چقدر است و با این ارزش گذاری میزان بهبود مستمر و تعالی خود را بسنجند .

و برای موارد دیگری همچون :

 • بررسی ارزش برند
 • تحلیل معماری برند
 • برنامه ریزی برای توسعه برند
 • برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
 • تخمین بودجه برند و بازاریابی
 • تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
 • ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس

بیان کننده اصول کلی برای تامین زیرساختها و شرایطی است که به ایجاد یک محصول سالم و مناسب می پردازد این اصول شامل :

1.      انتخاب محل مناسب برای تولید

2.      طراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداشتی

3.      طراحی مناسب فرآیندهای تولید

4.      انتخاب ماشین آلات مناسب و بهداشتی برای تولید

5.      طراحی و اجرای تاسیسات مناسب برای تولید

6.      تعیین و تامین تجهیزات پشتیبانی مناسب

7.      شرایط مناسب پرسنل تولید

می باشد
لذا GMP با تمركز بر ساختارهاي محيطي و نيز لوازم و تجهيزات مورد استفاده در فرآوري غذا ، دارو ، مواد افزودني ، راهكارهاي عملي مناسبي را در ارتباط ويژه با نوع فرآوري و به منظور رسيدن به يك زير ساخت مناسب ارايه مي دهد. اصول GMP  مي تواند به عنوان ابزار پايش در ارزيابي سطح بهداشتي زير ساخت هاي مرتبط با فرآوري محصول در سازمان هاي فعال در حیطه های مواد غذايي، دارويي و مواد افزودني به كار گرفته شود.
این اصول ابتدا بوسیله سازمان غذا و دارو آمریکا  FDAبیان شد. در سال 1967 به توصیه بیستمین مجمع جهانی بهداشت اولین پیش نویس تولید خوب GMP  توسط گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ندوین گردید .متعاقبا این پیش نویس به بیست و یکمین مجمع جهانی بهداشت تحت عنوان ” پیش نویس الزامات عملیات تولیدی خوب در ساخت و کنترل کیفیت محصولات غذایی و دارویی ” ارائه و پذیرفته شد .

این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا درآمد و نام این نظام تشکیل شده از پنج S شامل ساماندهی ، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی ، استاندارد سازی ودر آخر نگهداری می باشد و از جمله مزایای آن عبارتند از :

– سرعت دستیابی و افزایش سرعت

– محیط کاری تمیز و سازمان یافته

– افزایش عمر وسایل و ماشین آلات

– افزایش ایمنی و بهداشت شغلی

– رضایت مشتریان و کارفرما

– هزینه پیاده سازی پائین

نظام آراستگی که به راحتی میتوان قدم های اولیه آن را برداشت و نظامی است که در کوتاه مدت اثرات آن را خواهید دید.

و این نظام پیاده سازی آن بر هر استاندارد دیگری مقدم است میتوان گفت مشکلات پیاده سازی بسیاری از استاندارد ها را کاهش می دهد.

این استاندارد الزامات و ویژگی­های پایه برای انطباق مواد اولیه و فرآورده­های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام را تعیین می­نماید.

در این استاندارد موارد زیر مورد توجه قرار می­گیرد:

 • ویژگی­های افزودنی­ها
 • الزامات ذبح و صید شرعی
 • فرآیند اجرایی ذبح دام
 • فرآیند اجرایی ذبح طیور
 • الزمات فرآوری، انبارش، بسته­بندی و عرضه
 • شناسایی و قابلیت ردیابی
 • نشانه­گذاری (درج علامت حلال)

مزایای دریافت گواهینامه حلال:

 • اطمینان از تولید محصول ایمن
 • اطمینان از انطباق مواد اولیه و فرآورده­های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام
 • افزایش رضایت مشتری

برای تمام استانداردهای معرفی شده امکان صدور گواهینامه می باشد