دستورالعمل شرایط استفاده از گواهینامه و  Logo،Zhik Cert  برای مشتریان محترم             

 

 

 

 

1- در صورت تغییر نماینده مدیریت و یا سایر مسئولین مرتبط ، همچنین تغییر آدرس و یا تغییر دامنه کاربرد ممیزیهای مراقبتی به اطلاع شرکت برسانید.

2- درفاصله بین ممیزی صدور تا ممیزی مراقبتی اول و همچنین فاصله بین ممیزیهای مراقبتی به روز بودن مدارک و تکمیل آنها در تمامی دامنه کاربرد گواهینامه صادر شده الزامی است و ذکر این نکته قابل توجه است که انتخاب محل/ واحدها و نمونه مدارک در ممیزیهای مراقبتی به اختیار سرممیز خواهد بود.

3- آمادگی خود را جهت انجام ممیزی های مراقبتی با توجه به بند 4 به صورت یک بازه زمانی دو هفته ای، حداقل دو ماه قبل از تاریخ ممیزی موردنظر به شرکت اعلام نمایید.

4- ممیزی شونده موظف است که آمادگی خود را جهت انجام ممیزی های مراقبتی در بازه های زمانی زیر اعلام نماید:

4-1- برای ممیزی مراقبتی اول: 9 ماه بعد از تاریخ صدور گواهی نامه به شرطی که از تاریخ ممیزی مرحله 2     بیش از 12 ماه نگذشته باشد.

4-2- برای ممیزی مراقبتی دوم: 21 ماه پس از تاریخ صدور گواهی نامه بشرطی که از تاریخ ممیزی مرحله 2 بیش از 24 ماه نگذشته باشد.

توضیح 1: حداکثر زمان تاخیر دراجرای هر یک از ممیزیهای مراقبتی 1 هفته است. در صورت تاخیر بیشتر شرکت مسئولیتی در رابطه با تمدید اعتبار گواهنیامه ها نخواهد داشت.

توضیح 2: دوره زمانی ممیزی مراقبتی پیش فرض سالیانه بازه های زمانی فوق است مگرآنکه در ممیزی مرحله نهایی یا مراقبتی وضعیت سیستم طوری باشد که ممیز با ممیزی شونده به تفاهم کمتر از یکسال برسد.

5- لوگو را دقیقا به شکلی که ارائه می شود به کارگیری نماید و تغییری در آن اعمال ننماید.

6- ممیزی شونده نباید از هر روشی که منجر به افزایش تعداد گواهی نامه های صادر شود استفاده نماید به طور مثال کپی، پرینت ، اسکن و..( کپی به عنوان مدرک تکمیلی قابل ارائه به مشتریان/ کارفرما در اسناد قرارداد بلامانع است.)

7- ممیزی شونده باید از لوگو فقط در موارد مندرج در دامنه کاربرد گواهی نامه اخذ شده، استفاده نماید.

8- به نوع گواهینامه استاندارد دریافت شده  Logo های خاص هر استاندارد تهیه شده است بنابر این مطابق با گواهینامه دریافتی استفاده می شود

 

مانند:

                                             ISO 9001                                                             ISO 14001

 

 

 

 

 

 

 

9-  به فراخور هر استاندارد نوع استاندارد روی Logo مربوطه قید شده.

10- در صورتی که استاندارد با اعتبار موسسه استاندارد ایران (NACI) باشد بهتر است Logo استاندارد مورد نظر به همراه Logo موسسه استاندارد در کنار هم در داخل یک مستطیل باشد.

مانند:

 

 

 

 

 

11- در صورتی که چند استاندارد مختلف و استاندارد ISO 9001 با اعتباردهی موسسه استاندارد دریافت کردید نحوه استفاده مانند شکل ذیل می باشد :

 

 

 

 

 

12- محل درجLogo  بر روی سربرگ (به جز موارد گزارش های آزمایشگاهی و گزارشات بازرسی)، بسته بندی ( به صورت کارتن یا پالت محصول) می باشد.

13- مدت استفاده ازLogo منوط به معتبر بودن زمان گواهینامه و استفاده از Logo با اتمام یا عدم تمدید گواهینامه غیر قانونی می باشد.

 

شرایط استفاده از لگو

امکان استفاده از لگو                                                                                               جایی که استفاده می شود
خیر محصول
بله تبلیغات (آگهی با مقیاس بزرگ،پوستر،تبلیغات تلویزیونی،تبلیغات ویدئویی،بروشور و صفحه وب سایت)
بله نوشت افزار و لوازم التحریر
بله پرچم
بله وسایل نقلیه
خیر بسته بندی اولیه
بله بسته بندی ثانویه
بله به صورت برچسب روی پنجره
بله سربرگ (به جز موارد گزارش های آزمایشگاهی و گزارشات بازرسی)
خیر سررسید و کارت تبریک

 

WI05/R2