.About Zhik Sys co

شرکت ژیک سیستم با دو برندZhik Cert  , Zhik Academy  ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه برای استانداردهای سیستم های مدیریتی ISO 9001 و ISO 14001 با اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و دیگر استانداردها منجمله ISO 22000 و ISO 45001 و ISO 10002 و ISO 10004 و ISO 50001 و ISO 3834 و HSE-MS و HACCP و دیگر استانداردهای مدیریتی که امکان صدور گواهینامه با اعتبار استرالیا و آمریکا را می باشد.

بهبود بی نهایت با ژیک سیستم

Zhik Sys تمام سعی خود را می­کند تا با شعار خود “بهبود بی­نهایت” همیشه به مشتریان خود راه­های بهبود و تحول مدیریتی را نشان دهد و در این راه آن­ها را همراهی نماید.

از مهمترین تفاوت های- ZhiK Sys عبارتند از:

  1. دارای سابقه درخشان در صنعت های مختلف
  2. نگاهی نو در ممیزی
  3. دارای ممیزی مرتبط با صنعت
  4. ارتباطی خاص با مشتری جهت تنظیم و سهولت پیشرفت کار
  5. شناسایی نقاط بهبود و با افزایش بهره وری پس از انجام ممیزی
  6. افزایش رضایت مشتری پس از ارائه خدمات
خط مشی ژیک سیستم

چشم انداز ژیک سیستم ” خوشنامی ” در صنعت ممیزی و آموزش سیستم های مدیریتی است و در رسیدن به آن اقدام به اخلاق حرفه ای ، انطباق با مقررات و استانداردهای مربوطه به خصوص ISO 17021 و سازمان اعتبار دهنده ، کسب بیشتر بازار ، حفظ رضایت مشتریان و ارتباط مستمر با آنها ، معرفی استانداردها و خدمات جدید ، تمایز در ارائه خدمات ، استفاده از کارکنان ، ممیزان و مدرسین و اساتید با صلاحیت ، پیگیر و منضبط را سرلوحه کار خویش قرار می دهد.

بنابراین به منظور بهبود مستمر در سیستم شرکت از کلیه همکاران می خواهم به صورت مستمر موارد فوق را رعایت و اجرا کرده و یا پیشنهادات سازنده شرکت ژیک سیستم را همراهی و یاری نمایند.